fbpx
March 24, 2021
Gjennomsnitte karakterer i ungdomsskole; prestasjoner til gutter og jenter
Gjennomsnitte karakterer i ungdomsskole; prestasjoner til gutter og jenter   En av de viktigeste måtene å vurdere fremdriften og prestasjoner til barn i ungdomsskole er karakterer. […]
February 24, 2021
Nasjonale Prøver: Det første tegnet på at eleven trenger ekstra hjelp
  Resultater fra Nasjonale prøver: det første tegnet på at eleven trenger ekstra hjelp I Norge er viktige fag for barn i grunnskole matematikk, engelsk, vitenskap, […]
February 19, 2021
Funksjonsnedsettelser og lærevansker i Norge
  Funksjonsnedsettelser og lærevansker i Norge Funksjonsnedsettelser og lærevansker er avgjørende faktorer i barne- og ungdomsopplæringen. I Norge har 25% av studenter nedsatt funksjonsevne, ifølge Eurostudent […]
February 17, 2021
Tilfredshet og lærermangel i utdanningssektoren
  Tilfredshet og lærermangel i utdanningssektoren Utdanning er et globalt tema som berører alle aspekter av samfunnet. Om problemet er skoletilgang og frafall, kvaliteten på tjenester, […]
September 14, 2020
The gender wage gap in Norway
How large are income disparities by gender in Norway? Throughout the years, social movements have actively sought the equality of rights and opportunities between men and […]
September 3, 2020
How large are the wealth differences between Norwegian men and women?
The gender gap in capital and wealth in Norway In many areas, Norway has made great progress to achieve gender equality. Today, Norwegian girls and women […]
August 27, 2020
More women needed in companies’ management and boards
Participation of Women in private Limited Liability Companies must increase During 2003 the Norwegian Gender Balance Law was published in Norway, in which each gender must […]